U kunt ons ook bellen:
+31 (0)35 628 47 08

Sinds 2001 uw betrouwbare leverancier voor drinkwater en luchtsystemen!

Verzending wereldwijd

Keurmerk webwinkel
keuringsdienst van waarde

Reactie uitzending Keuringsdienst van Waarde

Naar aanleiding van de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over waterfilters, hebben we verschillende vragen gehad.

Wij importeren en verkopen ruim 20 jaar waterfilters, en begrijpen dus heel goed dat je onze reactie misschien opvat als een verkoopverhaal. De informatie die we hebben gevonden is afkomstig uit openbare bronnen. We hebben dan ook zoveel mogelijk de links naar de betreffende bronnen geprobeerd te vermelden.

Filteren van kraanwater is overbodig

In de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde kwam een wateronderzoeker aan het woord van het KWR, welke volgens het programma een onafhankelijke deskundige organisatie is, die water onderzoekt. Op hun site lees je echter dat het een zelfstandige organisatie is, met Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven als aandeelhouder. De organisatie heeft een laboratorium, dat het water van haar eigen aandeelhouders test. Dat klinkt in onze ogen niet geheel onafhankelijk.

Volgens een onderzoeker van het KWR mag er alles bij elkaar genomen 1 microgram per liter aan stofjes, die door de mens is ingebracht, in drinkwater voorkomen. Als voorbeeld gaf de onderzoeker aan dat wanneer je dagelijks 2 liter water drinkt, het 685 jaar duurt voordat je de hoeveelheid van 1 paracetamol naar binnen hebt gekregen. Dat klinkt geruststellend, maar het is niet correct en geeft een verkeerd beeld van de kwaliteit van het water.

In Europa zijn onze drinkwaterbedrijven gebonden aan de EG-drinkwaterrichtlijn 98/83/EG en de EG-drinkwaterrichtlijn 2020/2184 . In deze regelgeving staan zo’n 80 stoffen waarvoor we normen hebben vastgesteld over hoeveel er maximaal per stof in het drinkwater voor mag komen.

De regelgevingen voor Nederland worden o.a. in het Drinkwaterbesluit beschreven. In de bijlages vinden we de verschillende stoffen en de maximale waarde. Wat ons direct opvalt, is dat drinkwater van diverse stoffen een hogere waarde mag bevatten dan de 1 microgram die de onderzoeker aangaf.

Zo mag er in Nederland het volgende in microgrammen per liter voorkomen;  Lood 10 (in 2022 maximaal 5), Cyaniden 50, nitraat 50, trihalomethanen (zoals chloroform, bromoform) 25, aluminium 200,  BPA 2,5 en zo nog vele andere stoffen.

Nu zeggen we niet dat al deze stoffen in dergelijke hoeveelheden voorkomen in het drinkwater, maar dit zijn de hoeveelheden die zijn toegestaan. We krijgen dus veel meer dan 1 microgram per liter binnen.

Daarnaast kunnen in drinkwater nog duizenden toxische reststoffen voorkomen, waarop een drinkwaterbedrijf helemaal niet controleert. Nederland is het afvoerputje van Europa. Alles wat er op de grote rivieren wordt geloosd in Duitsland en Frankrijk komt uiteindelijk bij ons terecht.

Een goed voorbeeld hiervan is GenX * wat een paar jaar geleden in het drinkwater in een regio van Zuid-Holland voorkwam. Chemours in Dordrecht had een vergunning om duizenden kilo’s van deze stof in het oppervlaktewater te lozen. Door een fout bij Chemours, waarbij een te grote hoeveelheid GenX in een keer werd geloosd, werd de stof pas opgemerkt door het drinkwaterbedrijf. Op dat moment bleek dat het al jarenlang in het drinkwater in dat gebied voorkwam.

“Het Nederlandse drinkwater is het beste van de wereld”

“Het Nederlandse drinkwater” bestaat niet. Ons drinkwater wordt op elke plek in Nederland op een andere manier behandeld. Wellicht dat je zelf weleens hebt ervaren dat het kraanwater op de ene plek in Nederland anders smaakt dan op de andere plek.

Zo zijn er drinkwaterbedrijven die bepaalde stoffen toevoegen aan het water. Bedrijven zoals PWN en Evides, blijken bijvoorbeeld uit voorzorg een kleine hoeveelheid chloordioxide aan het drinkwater toe te voegen, volgens Ans Versteegh van het RIVM.

In 2015 heeft waterbedrijf Vitens een onderzoek laten uitvoeren in hun voorzieningsgebied, waar 7000 mensen aan hebben deelgenomen. Hieruit bleken grote verschillen per regio, terwijl het water allemaal bij Vitens vandaan kwam.

Verder heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport in 2018 het rapport “Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven 2017” gepubliceerd. Hieruit bleek dat het water over het algemeen goed is.

Er was echter wel sprake van 401 overschrijdingen van de norm. Ook werden er 22 ontheffingen door de inspectie afgegeven. Een ontheffing wordt door het drinkwaterbedrijf aangevraagd, als bij de inname is geconstateerd dat de waarde van bepaalde chemische stoffen hoger is dan toegestaan. Het is hierbij van belang dat een dergelijke waarde langer dan 30 dagen te hoog is, of als te verwachten valt dat de overschrijding langer dan 30 dagen zal duren.

Ondanks dat uit het rapport bleek dat het water over het algemeen goed is, lieten de verleende ontheffingen volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport wel zien, dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en (oever)grondwater een aandachtspunt blijft.

Waterfilters zijn bacterienesten

In de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde werd door het ‘onafhankelijke’ KWR laboratorium een vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheid bacteriën uit een Brita waterfilter en kraanwater. Hiervoor had de Keuringsdienst van Waarde een Brita filter meegenomen, welke slechts 3 weken oud was en dus “nog wel een tijd mee kon” volgens de verslaggever.

Het Petri schaaltje toonde aan dat het water uit het Brita filter meer bacteriën bevatte dan het kraanwater. De conclusie van deze test was dat hiermee werd aangetoond dat waterfilters bacterienesten zijn. Echter, je kunt niet zomaar alle waterfilters op één hoop gooien.

Een gedegen onderzoeker had dan ook moeten zeggen dat het Brita filter meer bacteriën bevat dan kraanwater, maar dat niet bekend is wat het resultaat is van andere filters. Om een goed en objectief onderzoek uit te voeren, zullen er meerdere filtersystemen moeten worden vergeleken.

Zo is een Brita filter ongeveer het goedkoopste filter wat er in Nederland verkrijgbaar is. Het bestaat alleen uit koolstof, wat geen bacteriën kan tegenhouden. Als het filter niet juist gebruikt wordt dan kan dit inderdaad een bacterienest worden. Wij weten niet of dit filter juist is gebruikt door de Keuringsdienst.

Onze Aqualine/AQV waterfilters daarentegen hebben een voorfilter van 0,2 micron (0,0002 mm), wat bacteriën tegenhoudt. Daarnaast bevat het meerstappenfilter o.a. koolstof, dat verrijkt is met zilver om vermenigvuldiging van bacteriën tegen te gaan. Ook een deel van de mineraal stenen bevat zilver. Onze Aqualine/AQV filtersystemen hebben wel degelijk een antibacteriële bescherming.

Als de Keuringsdienst van Waarde kritisch onderzoek had gedaan, dan hadden ze online de informatie kunnen vinden over het feit dat er veel meer vervuilende stoffen in kraanwater mogen/kunnen zitten dan 1 micron. In de uitzending klinkt het natuurlijk mooi dat je 685 jaar lang dagelijks gemiddeld zo’n 2 liter water moet drinken om de hoeveelheid van 1 paracetamol binnen te krijgen. Maar deze opmerking is niet correct.

Daarnaast is het laten testen van water door een laboratorium waarvan de drinkwaterbedrijven aandeelhouders zijn, in onze ogen niet echt onafhankelijk.

Aan het woord komt ook Jan Peter van der Hoek, directeur innovatie van waterbedrijf Waternet. Aan hem vragen of het drinkwater van topkwaliteit is, is een open deur intrappen. Van der hoek laat ook zien hoe water wordt gezuiverd. Hierbij laat hij zien hoe het water door actieve koolstof heen gaat. Hierbij worden stoffen zoals geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, personal care stoffen, industriële lozingen, kunstmatige zoetstoffen uit het water gefilterd. Dit gaat met een snelheid van 10 – 15 meter per uur. Koolstof is een holle vezel. Naarmate het vervuilde water langer met de koolstof in contact staat kan het meer vervuiling eruit halen. Onze Aqualine/AQV waterfilters filteren met een snelheid van ongeveer 1,5 liter per uur. Daardoor kan er meer vervuiling worden verwijderd.

Al met al heeft de Keuringsdienst van Waarde met de uitzending naar onze mening een te eenzijdig beeld gegeven. Dit had voorkomen kunnen worden als er een gedegen onderzoek was uitgevoerd, waarin meerdere waterfilters vergeleken werden.

GenX is geen stof maar een technologie die wordt gebruikt om de anti aanbak laag te maken voor sommige van onze pannen, coatings voor waterafstotende materialen zoals regenjassen etc.

Sinds 2012 gebruikt het Amerikaanse chemiebedrijf Chemours in Dordrecht de GenX technologie als vervanging van PFOA-verbindingen.

De stoffen die gebruikt worden bij de GenX technologie staan op de lijst van ‘potentieel zeer zorgwekkende stoffen’ van de Europese Gemeenschap.