U kunt ons ook bellen:
+31 (0)35 628 47 08

Sinds 2001 uw betrouwbare leverancier voor drinkwater en luchtsystemen!

Verzending wereldwijd

Keurmerk webwinkel

Disclaimer

Om onduidelijkheden te voorkomen.

Rechten, informatie, afbeeldingen, aansprakelijkheid

De tekst op deze site is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Tradeline B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin van het woord) van de informatie op deze site.

De informatie op onze websites zijn bedoeld voor gezonde personen van 18 jaar of ouder. De onderwerpen zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en in geen enkel opzicht bedoeld als medisch advies.

De getoonde beelden en/of meningen in teksten en video´s op deze pagina zijn niet per definitie de mening van Tradeline. De redactie van Tradeline streeft naar een onbevooroordeeld debat over de gezondheidsaspecten van voeding en leefstijl. De hier gepubliceerde informatie is getoetst op toelaatbaarheid voor dit debat in die zin dat ze niet onwettig zijn of enkel en alleen gericht op het kwetsen en/of beschadigen van andere partijen in dit debat. Zowel de webmaster als de auteurs die deze site mede mogelijk maken accepteren geen enkele vorm van aansprakelijkheid van het toepassen van de beschreven adviezen en suggesties.

De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Raadpleeg daarom altijd uw eigen arts of specialist. Tradeline is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten, gezondheidsproblemen of lichamelijk letsel die voortvloeien uit of te herleiden zijn na het lezen van de op deze site aangeboden informatie.

Noch Tradeline, noch de staf, medewerkers, of agenten van Tradeline zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is.

Tradeline kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Tradeline niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuisthed

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Tradeline of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Afbeeldingen en media vallen onder het copyright van Tradeline B.V. zijn vrij voor commercieel gebruik van websites als Unsplash, Pixabay en Pexels.

Websites

Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites die onder de verantwoordelijkheid van Tradeline B.V. worden ontwikkeld en beheerd.